Model: R185CMS-Li R185SMS-Li R185SMS R185SMS+
Sliding/Non-Sliding: Non-Sliding Sliding Sliding Sliding
Cross Cut: 105mm x 45mm 210mm x 58mm 210mm x 56mm 210mm x 56mm
Bevel Cut (Left): 105mm x 38mm 210mm x 40mm 210mm x 38mm 210mm x 38mm
Mitre Cut: 75mm x 45mm 145mm x 58mm 145mm x 56mm 145mm x 56mm
Compound Cut: 75mm x 38mm 145mm x 40mm 145mm x 38mm 145mm x 38mm
Max. Thickness (Mild Steel Plate): 6mm 6mm 3mm 6mm
Max. Thickness (Mild Steel Square Tube): 3mm 3mm 3mm 3mm
Max. Mitre Angle: 45° - 45° 50° - 50° 50° - 50° 50° - 50°
Max. Bevel Angle: 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45°
Blade Size: 185mm 185mm 185mm 185mm
Blade Arbor: 20mm 20mm 20mm 20mm
Blade Kerf: 1.7mm 1.7mm 1.7mm 1.7mm
Blade Teeth: 20 20 16 20
Voltage: 18V 18V 230V & 110V 230V & 110V
Motor: 1000W 1200W
Speed (No Load): 4200RPM 4200RPM 3700RPM 3700RPM
Weight: 5.9KG 8.6KG 8.8KG 8.95KG
Tool Dimensions: 278mm x 426mm x 346mm 285mm x 590mm x 560mm 290mm x 595mm x 565mm 290mm x 595mm x 565mm
Cable Length: Cordless Cordless 3m 3m